Ταυτότητα

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών αποτελείται από δομές και προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου ανταποκρινόμενη με διακριτικότητα στα αιτήματα των πολιτών διασφαλίζοντας το απόρρητο. Διασυνδέει φορείς και υπηρεσίες εντός και εκτός του Δήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη, (1ος όροφος)
Ώρες κοινού: Καθημερινές, 9:00 – 14:30
Τηλέφωνο: 210 9961973 & 210 9904205
Φαξ: 210 9904206
email: ygeia@elliniko-argyroupoli.gr

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Διεύθυνση παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και υγείας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

ΟΡΑΜΑ

Φροντίζουμε τον πολίτη με:

 • Αξιοπρέπεια
 • Αλληλεγγύη
 • Συνέπεια
 • Εχεμύθεια
ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες που διέπουν την Υπηρεσία είναι οι κατευθυντήριες αρχές που βοηθούν στην επίτευξη του οράματος και την εκπλήρωση της αποστολής της και είναι:

 • Σεβασμός στους εξυπηρετούμενους και τους συνεργάτες μας
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Αφοσίωση στο έργο μας
 • Επαγγελματισμός στην παροχή υπηρεσιών με εχεμύθεια
 • Ακεραιότητα βασιζόμενη στο ήθος
 • Καινοτομία με την καλλιέργεια περιβάλλοντος δημιουργικότητας
 • Συνεργασία για την ανάπτυξη δικτύων εντός και εκτός κοινότητας

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: