Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια δομή αλληλεγγύης και εντάσσεται στο πλαίσιο της ασκούμενης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2014. Βασικός σκοπός του είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες υποστήριξης σε είδη βασικής ανάγκης, πληροφόρησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Μετά από έγκριση της της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αττικής η Δομή εντάχθηκε στην Πράξη “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο –Κοινωνικό Φαρμακείο” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020” και στελεχώθηκε με κοινωνική λειτουργό και διοικητική υπάλληλο για τρία χρόνια. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αργυρουπόλεως 94 – 96, Αργυρούπολη
Ωράριο Λειτουργίας: 8.00 πμ – 4.00 μ.μ.
Τηλέφωνο: 210 9925607 & 210 9961973
Fax: 210 9904206
email: kpol@elliniko-argyroupoli.gr

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου παρέχονται στους εξυπηρετούμενους μία φορά το μήνα και είναι εντελώς δωρεάν.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή πρέπει να συμπληρώσουν συγκεκριμένη αίτηση  και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ βασικό κριτήριο για την ένταξή τους είναι η διαπίστωση της απορίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία εξετάζονται από επιτροπή του επιστημονικού προσωπικού των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Τα δικαιολογητικά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Για την υποβολή νέων αιτημάτων ορίζονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο και αναρτώνται οι σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και σε κεντρικά σημεία του Δήμου.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ( PDF | DOC)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( PDF)