ΚΑΠΗ

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) αποτελούν τις βασικές κοινωνικές δομές στήριξης των ηλικιωμένων (60 και άνω). Σκοπός τους είναι:

 • η πρόληψη και η αντιμετώπιση βιολογικών – ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη στο κοινωνικό σύνολο.
 • η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των φορέων σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα των ηλικιωμένων.
 • η έρευνα και ο σχεδιασμός προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την τρίτη ηλικία

Είναι στελεχωμένα από κοινωνικές λειτουργούς, νοσηλεύτριες, επισκέπτριες υγείας, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπεύτριες και οικογενειακούς βοηθούς, ενώ είναι ανοικτά για το κοινό από τις 8.00 το πρωί έως τις 14.οο το μεσημέρι.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι τα παρακάτω με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Α΄ ΚΑΠΗ, Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη, 210 9920246 – 210 9958620
 • Β΄ ΚΑΠΗ, Χρυσάνθου Τραπεζούντος 8, Ελληνικό, 210 9614324
 • Γ΄ ΚΑΠΗ, Λεωφ. Βουλιαγμένης 602 & Ιμέρας, 2132019206
 • Δ΄ ΚΑΠΗ, Ολυμπίας 40- 42, 210 9929583 – 210 9941234
Αρμοδιότητες:
 • Παρέχουν συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στα μέλη.

 • Οργανώνουν δράσεις προληπτικού χαρακτήρα και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με προσυμπτωματικούς ελέγχους.

 • Παρέχουν φυσικοθεραπεία που αποβλέπει στην πρόληψη, συντήρηση, βελτίωση και αποθεραπεία παθήσεων του μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος.

 • Παρέχουν εργοθεραπεία μέσα από κατάλληλα οργανωμένες ομάδες αποβλέποντας στην ανάπτυξη, ανάκτηση και διατήρηση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής των ατόμων.

 • Διοργανώνουν εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα (μονοήμερες / πολυήμερες εκδρομές, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, απογευματινούς περιπάτους, επισκέψεις σε πολιτιστικούς / αρχαιολογικούς χώρους.

 • Διοργανώνουν δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους, όπως ομάδες χορωδίας, χορού και γυμναστικής.

 • Ενισχύουν τα μέλη στη συγκρότηση ομάδων αλληλεγγύης και εθελοντισμού μέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ, όπως ομάδα καντίνας, κήπου, ζαχαροπλαστικής και χειροτεχνίας.

 • Παρέχουν πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη στον τομέα της υγείας: αγωγή υγείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, εμβολιασμούς, διενεργεί προσυμπτωματικούς ελέγχους, παρέχει συνταγογράφηση της συνεχιζόμενης φαρμακευτικής αγωγής.

Οι εγγραφές γίνονται μετά από ραντεβού με την αρμόδια κοινωνική λειτουργό του κάθε ΚΑΠΗ.  Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας,

 • ένας λογαριασμός για την πιστοποίηση της διεύθυνσης π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ,

 • το βιβλιάριο υγείας και

 • 3,00 € ετήσια συνδρομή.

Κάθε ΚΑΠΗ οργανώνει το δικό του μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο ανάλογα με τις προτάσεις της πολιτιστικής επιτροπής εκτός από τα οργανωμένα προληπτικά προγράμματα υγείας που συντονίζονται από το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Το μηνιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνήθως μονοήμερη εκδρομή, απογευματινό περίπατο ή παρακολούθηση θεατρικής παράστασης και πολιτιστικές επισκέψεις σε μουσεία ή διάφορους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνονται για το μηνιαίο πρόγραμμα του ΚΑΠΗ τους.