Κέντρο Κοινότητας

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας, κινούνται σε τρεις άξονες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, ειδικότερα σε αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 602Α & Ιμέρας (συστεγάζεται με το Γ΄ ΚΑΠΗ)
Ωράριο λειτουργίας: 7:30 πμ– 3:30 μμ
Τηλέφωνο: 210 9935909
Φαξ: 210 9904206 & 210 9935909
email: kekoi@elliniko-argyroupoli.gr

 

Ωφελούμενος Πληθυσμός

  • Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης
  • Ωφελούμενοι του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”
  • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • Άνεργοι / ες
  • Παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
  • Γενικότερα, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι ο δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης” που εντάσσεται στο πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενώ η δομή προβλέπεται να λειτουργήσει για τρία έτη και είναι στελεχωμένο με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο.