Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας

Tο Τμήμα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής του ατόμου στην κοινωνικοοικονομική ζωή της κοινότητας εξασφαλίζοντας ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης. Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής παρέχονται χωρίς διακρίσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας συμμετέχοντας σε Εθνικά ή Περιφερειακά Προγράμματα.geniki-aitisi-dea

Η Υπηρεσία στελεχώνεται από ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη,  (1ος όροφος)
Επικοινωνία: 210 9961973 & 210 9904205
Φαξ: 210 9904206
Ώρες κοινού: 9:00 – 14:30
email: kpol@elliniko-argyroupoli.gr

Αρμοδιότητες
 • Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα κάθε ηλικίας, ζευγάρια και οικογένειες. Μέσα από τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας ενισχύεται το άτομο ή η οικογένεια στην απόκτηση μεγαλύτερης αυτογνωσίας και υποστηρίζεται στην εκπλήρωση των προσωπικών στόχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ανάληψης του αιτήματος η Υπηρεσία έχει την ευθύνη παραπομπής σε εξειδικευμένο κατά περίπτωση δημόσιο πλαίσιο.
 • Παροχή κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων. Άτομα έως 60 ετών απευθύνονται στην Υπηρεσία. Άτομα από 60 ετών και άνω απευθύνονται στο πλησιέστερο στην περιοχή τους ΚΑΠΗ. Στόχος είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των οικονομικά αδύναμων πολιτών με αξιοποίηση τόσο των δημοτικών δομών όσο και δημόσιων ή μη κερδοσκοπικών φορέων.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα υλικής ενίσχυσης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, όπως το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD.
 • Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων και Εκδηλώσεων.
 • Διασύνδεση με πληθώρα φορέων εντός και εκτός κοινότητας. Ιδιαίτερα σε θέματα υποστήριξης ΑμεΑ και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε συνεργασία με Φορείς εκπαίδευσης και υποστήριξης ΑμεΑ που εδρεύουν στο Δήμο, όπως η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, ο Ερμής, ο Καλός Σαμαρείτης, η Αμυμώνη κ.α.
 • Δράσεις για την παιδική προστασία. Συνεργασία με το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, τις Δομές Παιδικής Προστασίας και την Εισαγγελία Ανηλίκων.
 • Παροχή συμβουλευτικής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ώστε μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αποδοχής, σεβασμού, ενίσχυσης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν οι γονείς αλλά και να ανοιχτούν σε νέες δεξιότητες ως προς το γονεϊκό ρόλο τους.
 • Συνεργασία με την ευρύτερη σχολική κοινότητα.
 • Δυνατότητα άσκησης εναλλακτικής ποινής καταδικασθέντων ενηλίκων πολιτών σε δομές και τμήματα του Δήμου στο πλαίσιο συμμετοχής της Υπηρεσίας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  (Αίτηση: PDF | DOC, Δικαιολογητικα: PDF)
 • Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (Νόμος 57/73 άρθρο 4, ΦΕΚ 149/19/7/1973 τ. Α΄). Ο πολίτης που επιθυμεί να κάνει χρήση των προβλεπόμενων παροχών, όπως η εισαγωγή σε ίδρυμα για ανασφάλιστα άτομα κ.α., δύναται να κάνει αίτηση και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  (Αίτηση: PDF | DOC, Δικαιολογητικα: PDF)
 • Ανασφάλιστοι πολίτες (Δωρεάν Φαρμακευτική περίθαλψη):
  Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό Α3(γ)ΓΠ/ οικ. 25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ. Β’) με θέμα “Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας” του Υπουργείου Υγείας διασφαλίζεται ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ δικαιούνται πλήρη πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας με την επίδειξη του ΑΜΚΑ.
  Οι αλλοδαποί που δεν κατέχουν αριθμό ΑΜΚΑ δύνανται να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας μέσω της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού που δίνεται από τις εντεταλμένες υπηρεσίες των νοσοκομείων.
  Ημέρα εξυπηρέτησης των ανασφάλιστων πολιτών: Τρίτη 9:00 – 13:00
  (Αίτηση: PDF | DOC, Δικαιολογητικα-Δικαιούχοι: PDF)
 • Καταβολή προνοιακών επιδομάτων. Δείτε περισσότερα

Στο Τμήμα εντάσσονται οι δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δημοτικής Ιματιοθήκης.