Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοιμητηρίων

Γιώργος Σαραφίδης – Εντεταλμένος Σύμβουλος