Πολιτική Προστασία

Η λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση κάποιας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή ατυχήματος που μπορεί να συμβεί στην περιοχή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζει και εφαρμόζει διάφορα σχέδια που εκπονούνται για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών.

Βασικός πόλος σχεδιασμού αποτελεί ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ο οποίος είναι ο κορμός σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων και πρακτικών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της πόλης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 25ης & Αγ. Τριάδος, Ελληνικό
Τηλέφωνο: 213 2026048, (Καθημερινά 8:00 – 13:30)
Φαξ: 213 2026080
email: politikiprostasiadea@elliniko-argyroupoli.gr
Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη: 15 415