Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας μεριμνά για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.

Η Υπηρεσία στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας, επισκέπτρια υγείας και νοσηλεύτριες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη, (1ος όροφος)
Ώρες κοινού: 9:00 – 14:30
Τηλέφωνο: 210 9961973, 2109920246
Φαξ: 210 9904206
email: prolipsi@elliniko-argyroupoli.gr

Αρμοδιότητες:
  • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, αγωγής-προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία-ΚΑΠΗ κ.α.).
  • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Πανεπιστήμια, ιατρικοί σύλλογοι, Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.
  • Διοργανώνει και συντονίζει ανοικτές διαλέξεις προληπτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.
  • Μεριμνά για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων και της καταλληλότητας των εργασιακών συνθηκών σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας.
  • Συνεργάζεται με φορείς Δημοσίου (επόπτες υγείας, δημοτικό απολυμαντήριο) για το συντονισμό υγειονομικών ελέγχων και οργάνωση καθαρισμού κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Στο τμήμα εντάσσoνται οι ακόλουθες δομές: