Τμήμα Προστασίας Γ’ Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας που είναι πάνω από 60 χρονών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που τους ενδυναμώνουν ώστε να παραμείνουν ενεργοί πολίτες στην κοινότητα και να προσδώσουν όχι μόνο χρόνια, αλλά ζωή στα χρόνια.

Το Τμήμα αποτελείται από τα 4 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.